כנסיית יוחנן המטביל - מערת קבורה ביזנטית

כנסיית יוחנן המטביל - מערת קבורה ביזנטית

בתוך כנסיית יוחנן המטביל ניתן לראות את הכניסה אל מערת קבורה מן התקופה הביזנטית.