כנסיית יוחנן המטביל - מקום הולדת יוחנן המטביל

כנסיית יוחנן המטביל - מקום הולדת יוחנן המטביל

בצד שמאל של המזבח הראשי ניתן לרדת אל מערה אליה מיוחס מקום הולדתו של יוחנן המטביל.