אגמון החולה - עגור אפור

אגמון החולה - עגור אפור

עגור אפור - תמונה שצולמה באזור אגמון החולה.