אגמית מצויה - אגמון החולה

אגמית מצויה - אגמון החולה

אגמית מצויה - תמונה שצולמה במהלך סיור באזור אגמון החולה.