נוטריה

נוטריה

נוטריה - תמונה שצולמה באזור אגמון החולה.