אנפית בקר

אנפית בקר

אנפית בקר - תמונה שצולמה באזור אגמון החולה.