צב ביצה - שמורת החולה

צב ביצה - שמורת החולה

צב ביצה - שמורת החולה