אירוס ענף - Iris pseudacorus

אירוס ענף - Iris pseudacorus