נהלל - הסליק בנהלל

נהלל - הסליק בנהלל

הסליק של נהלל היה אחד מהסליקים המרכזיים של ארגון ה"הגנה". הסליק נבנה בשנת 1943 במסווה של בור אגירה לשתן פרות, ופעל עד 1947. גודל הסליק כ-25 מטרים רבועים, ועומקו 5 מטרים.

במהלך השבת השחורה, נאטם פתח הסליק מחשש שיתגלה בחיפושים. לאחר פרוץ מלחמת השחרור, נפרץ פתחו מחדש, והנשק שאוכסן בו הועבר לכוחות הלוחמים.

הסליק נשאר כיום פחות או יותר במצב בו הושאר לפני מעל 50 שנים, והביקור בו מאפשר למבקר לחזור בזמן לתקופת טרום הקמת המדינה.

סיפוריהם של בני משפחת אבידב שזורים בתולדות ההתיישבות ובטחון מדינת ישראל, החל מהסליק בחצר משקם, וכלה בהברחת 75,000 חוטרי תמרים מעיראק לישראל על ידי יאני אבידב, איש נהלל. סיפורים אלו, בנוסף לסיפורים נוספים, מסופרים למבקרים על-ידי בני הדור השלישי והרביעי.

הסליק נמצא בחצר משק אבידב, בנהלל.