מקדש סטטגי - בודהאת עשר הקומות - Sehtatgyi Paya

מקדש סטטגי - בודהאת עשר הקומות - Sehtatgyi Paya

מול מקדש שווסנדאו (Shwesandaw Paya) נמצא מקדש סטטגי (Sehtatgyi Paya). משמעות השם היא מקדש בודהאת עשר הקומות, על שם פסל הבודהא היושב הענקי שנמצא שם. כשנמצאים במקדש שווסנדאו ניתן להביט לבודהא ישר בעיניים.