קורמורן אדום רגל (2002)Red-Legged Cormorant

קורמורן אדום רגל (2002)Red-Legged Cormorant