מושבת אריות ים (2002) Sea Lion Colony

מושבת אריות ים (2002) Sea Lion Colony