המונה ליזה הגלילית - ציפורי

המונה ליזה הגלילית - ציפורי

אחד המקומות המרשימים באתר ציפורי הוא בית דיוניסוס, וילה גדולה ששמה בא מרצפת הפסיפס שנמצאה במקום בטרקלין המרכזי של המבנה, המתארת את פולחנו וחייו של אל היין דיוניסוס. בית זה נבנה בראשית המאה ה-3, השערת החוקרים היא שהמבנה נחרב כנראה רעש האדמה של שנת 363. באחד מחלקי הפסיפס מופיע דמותה של אישה שקיבלה את השם "המונה ליזה הגלילית".