המונה ליזה הגלילית - בית דיוניסוס - ציפורי

המונה ליזה הגלילית - בית דיוניסוס - ציפורי

אחד המקומות המרשימים באתר הוא בית דיוניסוס, וילה גדולה ששמה בא מרצפת הפסיפס שנמצאה במקום בטרקלין המרכזי של המבנה, המתארת את פולחנו וחייו של אל היין דיוניסוס. בית זה נבנה בראשית המאה ה-3, השערת החוקרים היא שהמבנה נחרב כנראה רעש האדמה של שנת 363. באחד מחלקי הפסיפס מופיע דמותה של אישה שקיבלה את השם "המונה ליזה הגלילית".