ארונות קבורה תלויים (2003) Hanging Coffins

ארונות קבורה תלויים (2003) Hanging Coffins

הכפר סגאדה ידוע בשל הדרך המיוחדת של תושביו לקבור את מתיו. חלק מן המתים בכפר למעשה לא נקברים, אלא נתלים בארונות קבורה על קירות המצוקים באזור, או מונחים בארונות קבורה העשויים מגזע עץ חלול, ומוכנסים למערות הרבות באזור. את הגזע החלול לקבורה מכינים אנשי המקום לעצמם בהגיעם לגיל מבוגר, אלא אם הם חולים מכדי לגלף את הגזע, אז יעזור להם קרוב משפחה. מנהגי קבורה ייחודיים אלו מתרחשים באזור כבר כ-2000 שנה. במערות מסויימות ניתן לראות מאות ארונות קבורה, ולמרבה הצער התיירים במקום לא תמיד מקפידים לשמור על קדושת המת, עד כדי לקיחת עצמות כמזכרת.