קווי נאסקה - קונדור (2001)Nasca Lines

קווי נאסקה - קונדור (2001)Nasca Lines