דגם המזקיטה - מגדל קאלאהורה - קורדובה

דגם המזקיטה - מגדל קאלאהורה - קורדובה

במגדל קאלאהורה יש דגם מוקטן של המזקיטה כפי שהייתה בימי תפארתה (לפני בניית הכנסייה בתוכה) עם תשומת לב רבה לפרטים