אלקזאר המלכים הקתולים - קורדובה

אלקזאר המלכים הקתולים - קורדובה

בניית הארמון החלה בשנת 1328 בידי המלך אלפונסו ה-11 לאחר כיבוש קורדובה בידי הספרדים מידי המורים. המבנה נבנה במקום מבנה מורי גדול שהיה שם לפני-כן. בבנייה נעשה שימוש ברכיבים מן המבנה המורי, אך הצורה המורית של המבנה כיום נוצרה בצורה מכוונת.