אריה ים ניו זילנדי - New Zealand sea lion

אריה ים ניו זילנדי - New Zealand sea lion