בובות דורגה (2001) Durga Puppets

בובות דורגה (2001) Durga Puppets

בובות דורגה מייצגות את רקדני הדורגה הרוקדים בפסטיבל המוקדש לדורגה, האלה האמיצה ביותר.

הבובות הן דו-צדדיות, כדי להקל על המפעיל בעת ההצגה, כדי שלא יצטרך להחליף בובות באמצע.