גן לאומי תל מגידו - מערכת המים

גן לאומי תל מגידו - מערכת המים

תל מגידו נמצא בכניסה לעמק יזרעאל מכיוון עמק עירון. התל חולש על המקום בו עברה בעת העתיקה דרך הים מן החוף לכיוון דמשק.

תחילת הישוב בתל מגידו הוא באלף הרביעי לפני הספירה, בתקופה הכלכוליתית.

במקום היו ישובים בתקופות שונות. ישוב מצרי באלף השני לפני הספירה, ישוב כנעני בתקופת ישוב הארץ, ישוב ישראלי חשוב בתקופת המלך שלמה, ולבסוף ישוב קטן יותר בתקופת הברית החדשה.

בברית החדשה מוזכרת מגידו בשמה הר מגידון, ובה מתקיים על פי חזון יוחנן קרב אחרית הימים - ארמגדון.